CHIP.lv
Rīga, Lomonosova 1    

27881175 26651888 29670081    

   
Datori
Monitori
Komponentes
Izejmateriāli
Multivide
Perifērija
Programmatūra
Abbyy
Adobe
Nero
Autodesk
Borland
Computer Associates
Corel
F-Secure
Kaspersky
Microsoft
Novell
Panda
Symantec
Tilde
Veritas
Winlat
Citi
Spēles
Tīkla produkti
UPS
Mājas tehnika


Valūtu kursi:
 EUR0.7028
 RUB0.0156
 USD0.4770Top.LV

BACKUP EXEC 10D WINDOWS ADVANCED DISK BACKUP OPTION
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
79.74
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
84.89
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
92.35
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
94.54
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
119.49
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
126.95
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
138.27
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
141.87
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 LIC
173.38
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 LIC
184.31
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 LIC
200.52
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 LIC
205.66
BACKUP EXEC 10D WINDOWS ADVANCED OPEN FILE OPTION
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 B
56.46
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 B
59.94
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 B
65.21
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 B
67.01
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
72.16
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
76.66
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
83.22
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
85.79
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC E
103.28
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC D
109.84
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC C
119.49
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC B
122.57
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
144.05
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
153.19
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
166.69
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
171.19
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC E
173.38
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC E
173.38
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
175.57
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC D
184.31
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC D
184.31
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
186.50
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC C
200.52
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC C
200.52
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
202.71
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC B
205.66
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC B
205.66
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
208.36
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
216.21
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
229.84
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
245.54
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
245.54
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
249.91
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 E
256.98
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
260.84
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
260.84
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
283.74
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
283.74
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
291.58
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
291.58
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC E
313.45
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC D
333.13
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC C
362.45
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LIC B
372.10
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
385.73
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
409.65
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
445.67
BE 10D WIN AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
457.89
BACKUP EXEC 10D WINDOWS AGENT FOR ORACLE
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
62.64
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
66.50
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
72.67
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
74.47
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
80.13
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
85.28
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
92.86
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
95.05
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
103.28
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
109.84
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
119.49
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
122.57
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
160.26
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
170.29
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
173.38
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
183.41
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
184.31
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
185.21
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
190.36
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
195.25
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
200.52
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
205.66
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
212.35
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
217.50
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
240.39
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
253.51
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
255.70
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
269.72
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
277.95
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
285.41
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
293.38
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
300.71
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
348.43
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
370.30
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
402.71
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
413.77
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
428.56
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
455.70
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
495.57
BE 10D WIN ORACLE WIN SERV CAL+CPA 10.1
508.69
BACKUP EXEC 10D WINDOWS CENTRAL ADMIN SERVER OPTION
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 BAS
100.71
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 BAS
106.88
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 BAS
116.53
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 BAS
119.49
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
128.23
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
136.59
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
148.43
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
152.29
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
256.98
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
273.19
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
297.24
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
305.22
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 LIC
348.43
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 LIC
370.30
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
385.22
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 LIC
402.71
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
409.65
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 LIC
413.77
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
445.67
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 EXT
457.50
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 COM
476.67
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 COM
506.89
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 COM
551.14
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 LIC
558.60
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 COM
566.06
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 LIC
593.58
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 LIC
645.67
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 LIC
663.16
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 COM
686.83
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 COM
730.18
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 COM
794.10
BE 10D WIN CENTRAL ADM SRV OPT V10.1 COM
815.58
BACKUP EXEC 10D WINDOWS CONTINUOUS PROTECTION AGENT
BE 10D WIN CPA V10.1 BASIC SUP 1YR BUSI
18.39
BE 10D WIN CPA V10.1 BASIC SUP 1YR BUSI
19.68
BE 10D WIN CPA V10.1 BASIC SUP 1YR BUSI
21.48
BE 10D WIN CPA V10.1 BASIC SUP 1YR BUSI
21.87
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 1YR 24X7
23.67
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 1YR 24X7
25.47
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 1YR 24X7
27.52
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 1YR 24X7
28.04
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 2YR 24X7
47.72
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 2YR 24X7
50.42
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 2YR 24X7
55.18
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 2YR 24X7
56.46
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC CUPG
68.30
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC FUPG FROM BEWS
68.30
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 3YR 24X7
71.26
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC CUPG
72.67
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC FUPG FROM BEWS
72.67
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 3YR 24X7
75.76
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC CUPG
78.84
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC VUPG FROM FROM
78.84
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC CUPG
81.03
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC FUPG FROM BEWS
81.03
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 3YR 24X7
82.32
BE 10D WIN CPA V10.1 EXT SUP 3YR 24X7
84.50
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR CUPG
91.96
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR FUPG FROM
91.96
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR CUPG
98.01
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR FUPG FROM
98.01
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC
103.28
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR CUPG
106.37
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR FUPG FROM
106.37
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR CUPG
108.94
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR FUPG FROM
108.94
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC
109.84
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC
119.49
BE 10D WIN CPA V10.1 LIC
122.57
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR
126.95
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR
135.31
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR
147.14
BE 10D WIN CPA V10.1 COMBO 1YR
150.61
BACKUP EXEC 10D WINDOWS CONTINUOUS PROTECTION SERVER STARTER PACK
BE 10D WIN CONT PROT SRV STRPACK V10.1 M
348.43
BE 10D WIN CONT PROT SRV STRPACK V10.1 M
370.30
BE 10D WIN CONT PROT SRV STRPACK V10.1 M
402.71
BE 10D WIN CONT PROT SRV STRPACK V10.1 M
413.77
BE 10D WIN CONT PROT SRV STRPACK V10.1 M
483.74
BE 10D WIN CONT PROT SRV STRPACK V10.1 M
513.97
BE 10D WIN CONT PROT SRV STRPACK V10.1 M
558.98
BE 10D WIN CONT PROT SRV STRPACK V10.1 M
574.29
BACKUP EXEC 10D WINDOWS DESKTOP AND LAPTOP OPTION 1-10
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR VUPG
52.99
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR VUPG
56.46
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR VUPG
61.35
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR VUPG
63.02
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR CUPG
70.48
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR FUPG
70.48
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR CUPG
74.86
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR FUPG
74.86
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR CUPG
81.42
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR FUPG
81.42
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR CUPG
83.99
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR FUPG
83.99
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR
105.47
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR
112.03
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR
122.06
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 COMBO 1YR
125.66
BACKUP EXEC 10D WINDOWS DESKTOP AND LAPTOP OPTION 1-100
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 COMBO 1YR
859.31
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 COMBO 1YR
913.20
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 COMBO 1YR
993.33
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 COMBO 1YR
1,020.47
BACKUP EXEC 10D WINDOWS DESKTOP AND LAPTOP OPTION 10 PACK
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 BASIC SUP 1YR
15.31
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 BASIC SUP 1YR
16.21
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 BASIC SUP 1YR
17.88
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 BASIC SUP 1YR
18.39
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 1YR 2
19.68
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 1YR 2
21.09
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 1YR 2
22.77
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 1YR 2
23.67
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC VERSUPG
33.31
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC VERSUPG
35.50
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC VERSUPG
38.59
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC VERSUPG
39.36
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 2YR 2
39.36
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 2YR 2
42.06
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 2YR 2
45.53
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 2YR 2
46.82
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC CUPG
50.80
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC FUPG FROM
50.80
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC CUPG
53.89
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC FUPG FROM
53.89
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC CUPG
58.65
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC FUPG FROM
58.65
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 3YR 2
59.04
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC CUPG
60.45
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC FUPG FROM
60.45
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 3YR 2
63.02
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 3YR 2
68.68
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 EXT SUP 3YR 2
70.48
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC
85.79
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC
91.06
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC
99.29
BE 10D WIN DLO (10) V10.1 LIC
102.00
BACKUP EXEC 10D WINDOWS DESKTOP AND LAPTOP OPTION 100
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 BASIC SUP 1Y
125.66
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 BASIC SUP 1Y
133.51
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 BASIC SUP 1Y
145.34
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 BASIC SUP 1Y
149.33
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 1YR
160.65
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 1YR
170.81
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 1YR
185.60
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 1YR
190.87
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 2YR
321.29
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 2YR
341.36
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 2YR
371.71
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 2YR
381.74
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 3YR
482.07
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 3YR
512.16
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 3YR
557.18
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 EXT SUP 3YR
572.62
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 LIC
698.66
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 LIC
742.39
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 LIC
807.73
BE 10D WIN DLO (100) V10.1 LIC
829.60
BACKUP EXEC 10D WINDOWS EXCHANGE STARTER PACK V10.1
BE 10D WIN EXCH STRPACK V10.1 MULTIPLE L
783.55
BE 10D WIN EXCH STRPACK V10.1 MULTIPLE L
832.17
BE 10D WIN EXCH STRPACK V10.1 MULTIPLE L
905.74
BE 10D WIN EXCH STRPACK V10.1 MULTIPLE L
930.31
BE 10D WIN EXCH STRPACK V10.1 MULTIPLE L
983.17
BE 10D WIN EXCH STRPACK V10.1 MULTIPLE L
1,044.91
BE 10D WIN EXCH STRPACK V10.1 MULTIPLE L
1,136.87
BE 10D WIN EXCH STRPACK V10.1 MULTIPLE L
1,168.00
BACKUP EXEC 10D WINDOWS FOR SMALL BUSINESS SERVERS
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
49.90
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
53.38
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
57.75
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
59.55
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
63.92
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
67.91
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
73.96
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
76.14
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
128.23
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
136.08
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
147.91
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
151.90
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC E UPG B
173.38
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC E VUPG
173.38
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC D UPG B
184.31
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC D VUPG
184.31
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
192.16
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC C UPG B
200.52
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC C VUPG
200.52
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
203.99
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC B UPG B
205.66
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC B VUPG
205.66
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC E CUPG
208.36
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC D CUPG
221.48
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
222.00
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 LIC O
228.04
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC E UP
237.30
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC E VU
237.30
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC C CUPG
240.78
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC B CUPG
247.34
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC D UP
252.22
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC D VU
252.22
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC E CU
272.29
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC C UP
274.48
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC C VU
274.48
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC E
278.46
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC B UP
281.94
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC B VU
281.94
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC D CU
289.40
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC D
295.95
BACKUP EXEC 10D WINDOWS FOR SMALL BUSINE
301.10
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC C CU
314.73
BE 10D WIN SBS STD SUP 24X7 BUNDLE LD
320.14
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC C
321.81
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC B CU
323.48
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 LIC LIC B
330.55
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC E
342.26
BACKUP EXEC 10D WINDOWS FOR SMALL BUSINE
348.30
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC D
363.74
BACKUP EXEC 10D WINDOWS FOR SMALL BUSINE
386.50
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC C
395.64
BE 10D WIN SBS CPS 10.1 CMB 1YR LIC B
406.70
BE 10D WIN SBS PREM SUP 24X7 BUNDLE LD
410.81
BACKUP EXEC 10D WINDOWS FOR SMALL BUSINE
446.83
BACKUP EXEC 10D WINDOWS INTELLIGENT DISASTER RECOVERY OPTION
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 BAS
43.73
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 BAS
46.43
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 BAS
50.80
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 BAS
52.09
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
55.95
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
59.55
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
64.82
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
66.50
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
103.28
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
109.84
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
112.03
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
119.10
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
119.49
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
122.57
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
129.65
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
133.12
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
159.36
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
168.11
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
169.39
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
173.38
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
178.52
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
184.31
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
184.31
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
189.07
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
194.34
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 EXT
199.23
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
200.52
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
205.66
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
229.33
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
243.35
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
243.86
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
258.65
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
265.34
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
272.29
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
281.55
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 LIC
288.88
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
299.43
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
318.21
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
346.25
BE 10D WIN IDR OPT UNLIMIT CAL V10.1 COM
355.38
BACKUP EXEC 10D WINDOWS LIBRARY EXPANSION OPTION
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 BASIC S
62.64
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 BASIC S
66.50
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 BASIC S
72.67
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 BASIC S
74.47
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
80.13
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
85.28
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
92.86
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
95.05
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC VUP
103.28
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC VUP
109.84
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC VUP
119.49
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC VUP
122.57
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
160.26
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
170.29
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC CUP
173.38
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
183.41
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC CUP
184.31
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
185.21
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
190.36
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
195.25
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC CUP
200.52
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC CUP
205.66
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
212.35
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
217.50
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
240.39
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
253.51
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
255.70
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
269.72
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
277.95
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 EXT SUP
285.41
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
293.38
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
300.71
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC
348.43
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC
370.30
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC
402.71
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 LIC
413.77
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
428.56
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
455.70
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
495.57
BE 10D WIN LIBRARY EXP OPT V10.1 COMBO 1
508.69
BACKUP EXEC 10D WINDOWS LOTUS NOTES/DOMINO SERVER AGENT
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
62.64
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
66.50
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
72.67
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
74.47
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
80.13
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
85.28
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
92.86
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
95.05
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
103.28
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
109.84
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
119.49
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
122.57
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
160.26
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
170.29
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
173.38
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
183.41
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
184.31
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
185.21
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
190.36
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
195.25
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
200.52
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
205.66
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
212.35
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
217.50
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
240.39
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
253.51
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
255.70
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
269.72
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
277.95
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
285.41
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
293.38
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
300.71
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
348.43
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
370.30
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
402.71
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 LIC LIC
413.77
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
428.56
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
455.70
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
495.57
BE 10D WIN DOMINO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR L
508.69
BACKUP EXEC 10D WINDOWS MICROSOFT DATA PROTECTION MANAGER AGENT
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
62.64
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
66.50
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
72.67
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
74.47
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
80.13
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
85.28
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
92.86
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
95.05
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
160.26
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
170.29
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
185.21
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
190.36
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
240.39
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
255.70
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
277.95
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
285.41
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
348.43
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
370.30
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
402.71
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
413.77
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
428.56
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
455.70
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
495.57
BE 10D WIN MS DATA PROT MGR AGENT V10.1
508.69
BACKUP EXEC 10D WINDOWS MICROSOFT EXCHANGE SERVER AGENT
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
62.64
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
66.50
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
72.67
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
74.47
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
80.13
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
85.28
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
92.86
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
95.05
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC E VUPG
103.28
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC D VUPG
109.84
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC C VUPG
119.49
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC B VUPG
122.57
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
160.26
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
170.29
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC E CUPG
173.38
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC E V
183.41
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC D CUPG
184.31
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
185.21
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
190.36
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC D V
195.25
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC C CUPG
200.52
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC B CUPG
205.66
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC C V
212.35
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC B V
217.50
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
240.39
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC E C
253.51
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
255.70
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC D C
269.72
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
277.95
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
285.41
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC C C
293.38
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC B C
300.71
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC E
348.43
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC D
370.30
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC C
402.71
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 LIC LIC B
413.77
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC E
428.56
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC D
455.70
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC C
495.57
BE 10D EXCH CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC B
508.69
BACKUP EXEC 10D WINDOWS MICROSOFT SHAREPOINT PORTAL SERVER AGENT
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
62.64
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
66.50
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
72.67
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
74.47
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
80.13
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
85.28
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
92.86
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
95.05
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
103.28
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
109.84
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
119.49
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
122.57
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
160.26
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
170.29
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
173.38
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
183.41
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
184.31
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
185.21
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
190.36
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
195.25
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
200.52
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
205.66
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
212.35
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
217.50
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
240.39
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
253.51
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
255.70
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
269.72
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
277.95
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
285.41
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
293.38
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
300.71
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
348.43
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
370.30
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
402.71
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
413.77
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
428.56
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
455.70
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
495.57
BE 10D WIN SHAREPOINT PORTAL CAL+CPA 10.
508.69
BACKUP EXEC 10D WINDOWS MICROSOFT SQL SERVER AGENT
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
62.64
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
66.50
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
72.67
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
74.47
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
80.13
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
85.28
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
92.86
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
95.05
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC E V
103.28
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC D V
109.84
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC C V
119.49
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC B V
122.57
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
160.26
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
170.29
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC E C
173.38
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
183.41
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC D C
184.31
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
185.21
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
190.36
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
195.25
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC C C
200.52
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC B C
205.66
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
212.35
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
217.50
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
240.39
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
253.51
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
255.70
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
269.72
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
277.95
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
285.41
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
293.38
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
300.71
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC E
348.43
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC D
370.30
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC C
402.71
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 LIC LIC B
413.77
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
428.56
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
455.70
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
495.57
BE 10D WIN SQL CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
508.69
BACKUP EXEC 10D WINDOWS REMOTE AGENT FOR LINUX/UNIX SERVERS
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
18.39
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
19.68
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
21.48
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
21.87
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
23.67
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
25.47
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
27.52
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
28.04
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
47.72
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
50.42
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
50.80
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
53.89
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
55.18
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
56.46
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
58.65
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
60.45
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
71.26
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
74.47
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
75.76
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
79.23
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
82.32
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
84.50
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
86.18
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
88.49
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
103.28
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
109.84
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
119.49
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
122.57
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
126.95
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
135.31
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
147.14
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) LINUX/UNIX SR
150.61
BACKUP EXEC 10D WINDOWS REMOTE AGENT FOR WINDOWS OR NETWARE SERVERS
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
18.39
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
19.68
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
21.48
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
21.87
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
23.67
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
25.47
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
27.52
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
28.04
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
33.31
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
35.50
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
38.59
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
39.36
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
47.72
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
50.42
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
50.80
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
53.89
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
55.18
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
56.46
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
56.85
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
58.65
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
60.45
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
60.84
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
66.11
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
67.40
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
71.26
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
74.47
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
75.76
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
79.23
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
82.32
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
84.50
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
86.18
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
88.49
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
103.28
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
109.84
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
119.49
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
122.57
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
126.95
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
135.31
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
147.14
BE 10D WIN REM AGENT (CAL) WIN/NW SRV V1
150.61
BACKUP EXEC 10D WINDOWS SAN SHARED STORAGE OPTION
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
62.64
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
66.50
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
72.67
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
74.47
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
80.13
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
85.28
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
92.86
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
95.05
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
103.28
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
109.84
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
119.49
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
122.57
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
160.26
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
170.29
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
173.38
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
183.41
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
184.31
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
185.21
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
190.36
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
195.25
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
200.52
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
205.66
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
212.35
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
217.50
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
240.39
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
253.51
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
255.70
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
269.72
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
277.95
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
285.41
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
293.38
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
300.71
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
348.43
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
370.30
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
402.71
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
413.77
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
428.56
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
455.70
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
495.57
BE 10D WIN SAN SHARED STORAGE OPT V10.1
508.69
BACKUP EXEC 10D WINDOWS SAP AGENT
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC E V
103.28
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC D V
109.84
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC C V
119.49
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC B V
122.57
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 B
201.42
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 B
214.02
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 B
232.80
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 B
239.10
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
257.37
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
273.57
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
297.63
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
305.60
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
360.78
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
383.42
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
417.24
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
428.18
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
514.74
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
546.76
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
594.87
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
611.07
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
772.23
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
820.34
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC E C
838.73
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC D C
891.34
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
892.62
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 E
916.67
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC C C
969.67
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC B C
995.90
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
1,096.10
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC E
1,118.87
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
1,164.91
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC D
1,188.96
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
1,267.29
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC C
1,293.66
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
1,301.51
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 LIC LIC B
1,328.64
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
1,376.36
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
1,462.54
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
1,591.29
BE 10D WIN SAP CAL+CPA 10.1 CMB 1YR LIC
1,634.12
BACKUP EXEC 10D WINDOWS SERVERS
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
49.90
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
53.38
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
57.75
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
59.55
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
63.92
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
67.91
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
73.96
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
76.14
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
128.23
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
136.08
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
147.91
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
151.90
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC E VUPG
173.38
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC E UPG
173.38
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC D VUPG
184.31
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC D UPG
184.31
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
192.16
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC C VUPG
200.52
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC C UPG
200.52
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
203.99
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC B VUPG
205.66
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC B UPG
205.66
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC E UPG
208.36
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC E CUPG
208.36
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC D UPG
221.48
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC D CUPG
221.48
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
222.00
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 LIC OPEN
228.04
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC E V
237.30
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC E U
237.30
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC C UPG
240.78
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC C CUPG
240.78
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC B UPG
247.34
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC B CUPG
247.34
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC D V
252.22
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC D U
252.22
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC E U
272.29
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC E C
272.29
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC C V
274.48
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC C U
274.48
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC E
278.46
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC B V
281.94
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC B U
281.94
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC D U
289.40
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC D C
289.40
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC D
295.95
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC C U
314.73
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC C C
314.73
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC C
321.81
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC B U
323.48
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC B C
323.48
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 LIC LIC B
330.55
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC E
342.26
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC D
363.74
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC C
395.64
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC B
406.70
BE 10D WIN MS WIN SRV SYSTEM V10.1 MULTI
820.85
BE 10D WIN MS WIN SRV SYSTEM V10.1 MULTI
872.04
BE 10D WIN MS WIN SRV SYSTEM V10.1 MULTI
949.09
BE 10D WIN MS WIN SRV SYSTEM V10.1 MULTI
974.81
BE 10D WIN MS WIN SRV SYSTEM V10.1 MULTI
1,056.74
BE 10D WIN MS WIN SRV SYSTEM V10.1 MULTI
1,122.85
BE 10D WIN MS WIN SRV SYSTEM V10.1 MULTI
1,222.28
BE 10D WIN MS WIN SRV SYSTEM V10.1 MULTI
1,255.07
BACKUP EXEC 10D WINDOWS SINGLE SERVER STARTER PACK
BE 10D WIN SINGLE SRV STRPACK V10.1 MULT
752.17
BE 10D WIN SINGLE SRV STRPACK V10.1 MULT
798.86
BE 10D WIN SINGLE SRV STRPACK V10.1 MULT
869.34
BE 10D WIN SINGLE SRV STRPACK V10.1 MULT
893.01
BE 10D WIN SINGLE SRV STRPACK V10.1 MULT
943.81
BE 10D WIN SINGLE SRV STRPACK V10.1 MULT
1,002.85
BE 10D WIN SINGLE SRV STRPACK V10.1 MULT
1,091.34
BE 10D WIN SINGLE SRV STRPACK V10.1 MULT
1,120.67
BACKUP EXEC 10D WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 BASIC SUP
18.39
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 BASIC SUP
19.68
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 BASIC SUP
21.48
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 BASIC SUP
21.87
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 1Y
23.67
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 1Y
25.47
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 1Y
27.52
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 1Y
28.04
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 2Y
47.72
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 2Y
50.42
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 2Y
55.18
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 2Y
56.46
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 LIC FUPG FR
68.30
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 3Y
71.26
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 LIC FUPG FR
72.67
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 3Y
75.76
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 LIC FUPG FR
78.84
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 LIC FUPG FR
81.03
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 3Y
82.32
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 EXT SUP 3Y
84.50
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 COMBO 1YR F
91.96
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 COMBO 1YR F
98.01
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 LIC
103.28
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 COMBO 1YR F
106.37
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 COMBO 1YR F
108.94
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 LIC
109.84
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 LIC
119.49
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 LIC
122.57
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 COMBO 1YR
126.95
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 COMBO 1YR
135.31
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 COMBO 1YR
147.14
BE 10D WIN SMB SRV CPA V10.1 COMBO 1YR
150.61
BE 10D WIN SBS STD SUP 24X7 BUNDLE LB
361.16
BE 10D WIN SBS PREM SUP 24X7 BUNDLE LB
463.16
BACKUP EXEC 10D WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER ADVANCED OPEN FILE OPTION
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 SUP 1YR
18.39
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 SUP 1YR
19.68
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 SUP 1YR
21.48
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 SUP 1YR
21.87
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 1YR24X
23.67
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 1YR24X
25.47
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 1YR24X
27.52
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 1YR24X
28.04
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
31.00
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LI
33.31
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 LIC VUPG
33.31
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
33.31
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LI
35.50
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 LIC VUPG
35.50
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
35.88
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
37.30
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LI
38.59
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 LIC VUPG
38.59
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LI
39.36
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 LIC VUPG
39.36
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
39.87
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
42.44
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
45.92
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
47.33
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 2YR24X
47.72
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 2YR24X
50.42
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 2YR24X
55.18
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 2YR24X
56.46
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR
56.85
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 CMB 1YRVUPG
56.85
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR
60.84
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 CMB 1YRVUPG
60.84
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR
66.11
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 CMB 1YRVUPG
66.11
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR
67.40
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 CMB 1YRVUPG
67.40
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 3YR24X
71.26
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 3YR24X
75.76
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
79.74
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 3YR24X
82.32
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 EXT SUP 3YR24X
84.50
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
84.89
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
92.35
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
94.54
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 LIC
103.28
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 LIC
109.84
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 LIC
119.49
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
119.49
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 LIC
122.57
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 CMB 1YR
126.95
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
126.95
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 CMB 1YR
135.31
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
138.27
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
141.87
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 CMB 1YR
147.14
BE 10D WIN SBS AOFO 10.1 CMB 1YR
150.61
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LI
173.38
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LI
184.31
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LI
200.52
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 LIC LI
205.66
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR
213.25
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR
226.76
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR
246.44
BE 10D WIN SBS AOFO CAL+CPA 10.1 CMB 1YR
253.00
BACKUP EXEC 10D WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER DESKTOP AND LAPTOP OPTION
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 BASIC SUP
18.39
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 BASIC SUP
19.68
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 BASIC SUP
21.48
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 BASIC SUP
21.87
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 1Y
23.67
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 1Y
25.47
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 1Y
27.52
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 1Y
28.04
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 LIC VUPG
33.31
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 LIC VUPG
35.50
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 LIC VUPG
38.59
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 LIC VUPG
39.36
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 2Y
47.72
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 2Y
50.42
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 2Y
55.18
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 2Y
56.46
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 COMBO 1YR V
56.85
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 COMBO 1YR V
60.84
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 COMBO 1YR V
66.11
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 COMBO 1YR V
67.40
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 3Y
71.26
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 3Y
75.76
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 3Y
82.32
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 EXT SUP 3Y
84.50
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 LIC
103.28
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 LIC
109.84
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 LIC
119.49
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 LIC
122.57
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 COMBO 1YR
126.95
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 COMBO 1YR
135.31
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 COMBO 1YR
147.14
BE 10D WIN SMB SRV DLO V10.1 COMBO 1YR
150.61
BACKUP EXEC 10D WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER LIBRARY EXPANSION OPTION
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
18.39
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
19.68
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
21.48
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
21.87
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
23.67
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
25.47
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
27.52
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
28.04
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
33.31
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
35.50
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
38.59
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
39.36
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
47.72
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
50.42
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
55.18
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
56.46
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
56.85
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
60.84
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
66.11
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
67.40
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
71.26
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
75.76
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
82.32
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
84.50
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
103.28
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
109.84
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
119.49
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
122.57
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
126.95
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
135.31
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
147.14
BE 10D WIN SMB SRV LIBRARY EXP OPT V10.1
150.61
BACKUP EXEC 10D WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER REMOTE AGENT
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
18.39
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
19.68
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
21.48
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
21.87
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
23.67
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
25.47
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
27.52
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
28.04
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
33.31
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
35.50
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
38.59
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
39.36
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
47.72
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
50.42
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
55.18
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
56.46
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
56.85
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
60.84
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
66.11
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
67.40
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
71.26
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
75.76
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
82.32
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
84.50
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
103.28
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
109.84
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
119.49
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
122.57
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
126.95
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
135.31
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
147.14
BE 10D WIN SMB SRV REM AGENT (CAL) WIN S
150.61
BACKUP EXEC FOR NETWARE SERVERS V9.2
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
59.81
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
63.92
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
69.58
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
70.87
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
78.20
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
78.20
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
83.35
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
83.35
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
90.68
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
90.68
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
92.99
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
92.99
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
133.51
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
133.51
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
142.25
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
142.25
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
154.73
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
154.73
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
158.33
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
158.33
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR VUP
167.59
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
167.59
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR VUP
178.14
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
178.14
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR VUP
192.93
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
192.93
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR VUP
193.83
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
193.83
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR VUP
198.85
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
198.85
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR CUP
204.38
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
204.38
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR VUP
205.28
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
205.28
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR CUP
217.24
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
217.24
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR VUP
223.28
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
223.28
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR VUP
228.81
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
228.81
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR CUP
236.15
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
236.15
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR CUP
242.58
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
242.58
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR VU
249.52
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR VU
265.21
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR CUP
266.63
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
266.63
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR CUP
283.61
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
283.61
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR FU
286.44
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR CU
286.44
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR VU
288.62
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR VU
296.47
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR FU
304.31
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR CU
304.31
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR CUP
308.43
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
308.43
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR
314.99
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
314.99
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR CUP
316.28
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
316.28
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR FU
331.07
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR CU
331.07
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR
334.80
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
334.80
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR FU
340.33
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR CU
340.33
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR
360.14
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR
364.12
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
364.12
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 COMBO 1 YEAR
373.90
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
373.90
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR
382.52
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR
416.21
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 COMBO 1 YEAR
427.66
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR
450.68
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
450.68
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR
479.37
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
479.37
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR
521.17
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
521.17
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 COMBO 1 YEAR
534.93
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
534.93
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER RECOVERY OPTION
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
43.73
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
46.43
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
50.80
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
52.09
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
55.95
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
59.55
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
64.82
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
66.50
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
103.28
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
109.84
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
112.03
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
119.10
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
119.49
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
122.57
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
129.65
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
133.12
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
138.27
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
147.14
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
159.36
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
159.75
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
164.12
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
168.11
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
169.39
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
178.52
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
184.31
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
189.07
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
194.34
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
194.34
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
199.23
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
206.56
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
224.57
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
230.74
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
243.35
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
258.65
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
281.55
BACKUP EXEC NW IDR OPT (UNLIMIT CAL) V9.
288.88
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
299.43
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
318.21
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
346.25
BACKUP EXEC NETWARE INTELLIGENT DISASTER
355.38
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OPTION
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 BASIC SUP 1YR B
62.64
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 BASIC SUP 1YR B
66.50
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 BASIC SUP 1YR B
72.67
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 BASIC SUP 1YR B
74.47
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 1YR 24X
80.13
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 1YR 24X
85.28
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 1YR 24X
92.86
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 1YR 24X
95.05
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC VUPG
103.28
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC VUPG
109.84
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC VUPG
119.49
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC VUPG
122.57
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 2YR 24X
160.26
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 2YR 24X
170.29
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC CUPG
173.38
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
183.41
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC CUPG
184.31
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 2YR 24X
185.21
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 2YR 24X
190.36
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
195.25
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC CUPG
200.52
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC CUPG
205.66
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
212.35
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
217.50
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 3YR 24X
240.39
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
253.51
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 3YR 24X
255.70
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
269.72
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 3YR 24X
277.95
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 EXT SUP 3YR 24X
285.41
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
293.38
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
300.71
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC
348.43
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC
370.30
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC
402.71
BACKUP EXEC NW LEO V9.2 LIC
413.77
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
428.56
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
455.70
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
495.57
BACKUP EXEC NETWARE LIBRARY EXPANSION OP
508.69
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 BASIC SUP 1YR B
43.73
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 BASIC SUP 1YR B
46.43
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 BASIC SUP 1YR B
50.80
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 BASIC SUP 1YR B
52.09
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 1YR 24X
55.95
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 1YR 24X
59.55
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 1YR 24X
64.82
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 1YR 24X
66.50
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC VUPG
103.28
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC VUPG
109.84
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 2YR 24X
112.03
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 2YR 24X
119.10
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC VUPG
119.49
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC VUPG
122.57
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 2YR 24X
129.65
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 2YR 24X
133.12
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC CUPG
138.27
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC CUPG
147.14
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
159.36
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC CUPG
159.75
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC CUPG
164.12
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 3YR 24X
168.11
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
169.39
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 3YR 24X
178.52
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
184.31
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
189.07
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 3YR 24X
194.34
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
194.34
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 EXT SUP 3YR 24X
199.23
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
206.56
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
224.57
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
230.74
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC
243.35
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC
258.65
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC
281.55
BACKUP EXEC NW OFO V9.2 LIC
288.88
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
299.43
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
318.21
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
346.25
BACKUP EXEC NETWARE OPEN FILE OPTION V9.
355.38
BACKUP EXEC NETWARE REMOTE AGENT FOR LINUX/UNIX SERVERS
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
18.39
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
19.68
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
21.48
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
21.87
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
23.67
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
25.47
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
27.52
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
28.04
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
47.72
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
50.42
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
50.80
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
53.89
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
55.18
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
56.46
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
58.65
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
60.45
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
71.26
BACKUP EXEC NETWARE REMOTE AGENT (CAL) F
74.47
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
75.76
BACKUP EXEC NETWARE REMOTE AGENT (CAL) F
79.23
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
82.32
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
84.50
BACKUP EXEC NETWARE REMOTE AGENT (CAL) F
86.18
BACKUP EXEC NETWARE REMOTE AGENT (CAL) F
88.49
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
103.28
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
109.84
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
119.49
BACKUP EXEC NW REMOTE AGENT (CAL) LINUX/
122.57
BACKUP EXEC NETWARE REMOTE AGENT (CAL) F
126.95
BACKUP EXEC NETWARE REMOTE AGENT (CAL) F
135.31
BACKUP EXEC NETWARE REMOTE AGENT (CAL) F
147.14
BACKUP EXEC NETWARE REMOTE AGENT (CAL) F
150.61
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE OPTION
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
62.64
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
66.50
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
72.67
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
74.47
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
80.13
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
85.28
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
92.86
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
95.05
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
103.28
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
109.84
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
119.49
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
122.57
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
160.26
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
170.29
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
173.38
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
183.41
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
184.31
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
185.21
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
190.36
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
195.25
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
200.52
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
205.66
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
212.35
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
217.50
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
240.39
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
253.51
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
255.70
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
269.72
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
277.95
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
285.41
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
293.38
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
300.71
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
348.43
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
370.30
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
402.71
BACKUP EXEC NW SAN SHARED STORAGE OPT V9
413.77
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
428.56
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
455.70
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
495.57
BACKUP EXEC NETWARE SAN SHARED STORAGE O
508.69
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 BASIC SUP 1YR
49.90
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 BASIC SUP 1YR
53.38
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 BASIC SUP 1YR
57.75
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 BASIC SUP 1YR
59.55
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 1YR 24
63.92
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 1YR 24
67.91
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 1YR 24
73.96
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 1YR 24
76.14
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 2YR 24
128.23
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 2YR 24
136.08
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 2YR 24
147.91
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 2YR 24
151.90
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC VUPG
173.38
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC VUPG
184.31
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 3YR 24
192.16
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC VUPG
200.52
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 3YR 24
203.99
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC VUPG
205.66
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC FUPG FROM B
208.36
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC CUPG
208.36
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC FUPG FROM B
221.48
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC CUPG
221.48
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 3YR 24
222.00
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 EXT SUP 3YR 24
228.04
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
237.30
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC FUPG FROM B
240.78
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC CUPG
240.78
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC FUPG FROM B
247.34
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC CUPG
247.34
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
252.22
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
272.29
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
272.29
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
274.48
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC
278.46
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
281.94
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
289.40
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
289.40
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC
295.95
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
314.73
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
314.73
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC
321.81
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
323.48
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
323.48
BACKUP EXEC NW SERV V9.2 LIC
330.55
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
342.26
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
363.74
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
395.64
BACKUP EXEC NETWARE SERVERS V9.2 COMBO 1
406.70
BACKUP EXEC REMOTE AGENT FOR WINDOWS AND NETWARE SERVERS V9.2
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
18.39
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
19.68
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
21.48
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
21.87
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
23.67
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
25.47
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
27.52
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
28.04
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
33.31
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
35.50
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
38.59
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
39.36
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
47.72
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
50.42
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
50.80
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
53.89
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
55.18
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
56.46
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
56.85
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
58.65
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
60.45
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
60.84
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
66.11
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
67.40
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
71.26
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
74.47
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
75.76
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
79.23
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
82.32
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
84.50
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
86.18
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
88.49
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
103.28
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
109.84
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
119.49
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) WIN/NW V9
122.57
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
126.95
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
135.31
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
147.14
BACKUP EXEC REMOTE AGENT (CAL) FOR WINDO
150.61
BACKUP EXEC SUITE
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
870.24
BACKUP EXEC SUITE - BACKUP EXEC 10D FOR
872.04
BACKUP EXEC SUITE - BACKUP EXEC 10D FOR
872.04
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
924.52
BACKUP EXEC SUITE - BACKUP EXEC 10D FOR
926.84
BACKUP EXEC SUITE - BACKUP EXEC 10D FOR
926.84
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,006.45
BACKUP EXEC SUITE - BACKUP EXEC 10D FOR
1,008.25
BACKUP EXEC SUITE - BACKUP EXEC 10D FOR
1,008.25
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,033.59
BACKUP EXEC SUITE - BACKUP EXEC 10D FOR
1,035.78
BACKUP EXEC SUITE - BACKUP EXEC 10D FOR
1,035.78
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,148.71
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,153.98
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,191.54
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,220.48
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,226.13
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,266.01
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,328.13
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,334.30
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,364.02
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,370.19
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,377.65
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,414.82
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,533.54
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,538.68
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,629.36
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,635.02
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,773.28
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,779.07
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,821.13
BE SUITE-BEWS 10D&CPS STORAGE EXEC 5.3 R
1,827.18
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY DESKTOP EDITION
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY DESK
4.37
BE WIN SYS REC DSKT ED 6.5 LIC D BS 1YR
4.76
BE WIN SYS REC DSKT ED 6.5 BS 1YR
5.27
BE WIN SYS REC DSKT ED 6.5 BS 1YR
5.27
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY DESK
23.92
BE WIN SYS REC DSKT ED 6.5 LIC D
25.60
BE WIN SYS REC DSKT ED 6.5 LIC C
27.78
BE WIN SYS REC DSKT ED 6.5 LIC
28.55
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SERVER EDITION
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SERV
68.55
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SERV
72.93
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SERV
78.97
BE WIN SYS REC SVR ED 6.5 BASIC SUP 1YR
81.16
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SERV
379.94
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SERV
403.87
BE WIN SYS REC SERVER ED 6.5 LIC C
439.37
BE WIN SYS REC SVR ED 6.5 LIC
451.07
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SMALL BUSINESS SERVER EDITION
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SMAL
37.30
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SMAL
39.49
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SMAL
42.96
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SMAL
44.25
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SMAL
206.44
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SMAL
219.55
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SMAL
238.59
BACKUP EXEC WINDOWS SYSTEM RECOVERY SMAL
245.02
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 BASIC SUP 1
94.15
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 BASIC SUP 1
100.19
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 BASIC SUP 1
108.94
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 BASIC SUP 1
112.03
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 1YR
120.39
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 1YR
127.85
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 1YR
139.17
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 1YR
143.15
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 2YR
240.78
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 2YR
256.08
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 2YR
278.46
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 2YR
285.79
REPLICATION EXEC WIN SERVER 3.1 LIC VUPG
348.43
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 3YR
361.16
REPLICATION EXEC WIN SERVER 3.1 LIC CUPG
365.92
REPLICATION EXEC WIN SERVER 3.1 LIC VUPG
370.30
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 3YR
383.93
REPLICATION EXEC WIN SERVER 3.1 LIC CUPG
388.69
REPLICATION EXEC WIN SERVER 3.1 LIC VUPG
402.71
REPLICATION EXEC WIN SERVER 3.1 LIC VUPG
413.77
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 3YR
417.63
REPLICATION EXEC WIN SERVER 3.1 LIC CUPG
423.29
REPLICATION EXEC WIN SRV 3.1 EXT SUP 3YR
429.08
REPLICATION EXEC WIN SERVER 3.1 LIC CUPG
434.74
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
468.82
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
486.31
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
498.15
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
516.54
REPLICATION EXEC WIN SERVER V3.1 LIC E
523.61
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
541.88
REPLICATION EXEC WIN SERVER V3.1 LIC D
556.41
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
556.80
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
562.58
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
577.89
REPLICATION EXEC WIN SERVER V3.1 LIC C
605.41
REPLICATION EXEC WIN SERVER V3.1 LIC B
621.62
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
644.00
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
684.26
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
744.58
REPLICATION EXEC WINDOWS SERVER V3.1 COM
764.77
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOTE SERVER AGENT
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
30.87
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 BASIC SUP 1
31.00
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
32.93
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 BASIC SUP 1
33.31
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
35.50
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 BASIC SUP 1
35.88
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
36.79
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 BASIC SUP 1
37.30
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
39.49
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 1YR
39.87
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
42.06
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 1YR
42.44
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
45.53
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 1YR
45.92
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
46.82
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 1YR
47.33
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
78.97
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 2YR
79.74
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
84.25
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 2YR
84.89
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
91.58
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 2YR
92.35
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
93.76
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 2YR
94.54
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
118.46
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 3YR
119.49
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
125.79
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 3YR
126.95
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
137.11
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 3YR
138.27
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
140.45
SE SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 3YR
141.87
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
171.84
STORAGE EXEC,SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 L
173.38
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
182.64
STORAGE EXEC,SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 L
184.31
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
198.72
STORAGE EXEC,SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 L
200.52
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
203.86
STORAGE EXEC,SBS REMOTE SRV AGENT V5.3 L
205.66
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
211.19
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
213.25
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
224.70
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
226.76
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
244.12
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
246.44
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
250.68
STORAGE EXEC SMALL BUSINESS SERVER REMOT
253.00
STORAGE EXEC WINDOWS
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 BASIC SUPPORT
61.99
STORAGE EXEC WIN V5.3 BASIC SUP 1YR
62.64
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 BASIC SUPPORT
65.98
STORAGE EXEC WIN V5.3 BASIC SUP 1YR
66.50
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE FAMILY
67.65
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE FAMILY
68.30
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE FAMILY
72.03
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 BASIC SUPPORT
72.03
STORAGE EXEC WIN V5.3 BASIC SUP 1YR
72.67
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE FAMILY
72.67
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 BASIC SUPPORT
73.70
STORAGE EXEC WIN V5.3 BASIC SUP 1YR
74.47
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE FAMILY
78.07
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE FAMILY
78.84
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
79.36
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 1YR
80.13
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE FAMILY
80.26
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE FAMILY
81.03
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
84.63
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 1YR
85.28
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
91.96
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 1YR
92.86
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
94.15
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 1YR
95.05
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE FAMILY
102.38
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE FAMILY
103.28
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE FAMILY
108.94
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE FAMILY
109.84
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE FAMILY
118.46
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE FAMILY
119.49
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE FAMILY
121.42
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE FAMILY
122.57
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR F
147.01
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR F
148.43
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR F
156.53
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR F
158.07
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
158.72
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 2YR
160.26
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
168.75
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR F
170.04
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 2YR
170.29
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR F
171.58
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE UPGRAD
171.84
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE UPGRAD
173.38
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR F
174.28
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR F
175.95
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR F
181.74
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE UPGRAD
182.64
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR F
183.41
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
183.41
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE UPGRAD
184.31
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 2YR
185.21
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
188.69
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 2YR
190.36
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR F
193.44
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR F
195.25
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE UPGRAD
198.72
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE UPGRAD
200.52
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE UPGRAD
203.86
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LICENSE UPGRAD
205.66
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE COMPET
206.44
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LIC CUPG
208.36
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR F
210.42
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR F
212.35
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR F
215.57
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR F
217.50
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE COMPET
219.55
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LIC CUPG
221.48
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
238.20
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE COMPET
238.59
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 3YR
240.39
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LIC CUPG
240.78
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE COMPET
245.02
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LIC CUPG
247.34
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR U
251.19
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
253.25
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR U
253.51
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 3YR
255.70
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR U
267.14
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR U
269.72
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
275.50
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 3YR
277.95
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 EXTENDED SUPPO
282.84
STORAGE EXEC WIN V5.3 EXT SUP 3YR
285.41
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR C
285.79
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR C
288.49
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR U
290.68
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR U
293.38
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR U
298.01
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR U
300.71
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR C
304.06
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR C
306.89
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR C
330.55
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR C
333.64
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR C
339.17
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR C
342.26
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE
345.22
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LIC E
348.43
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE
366.95
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LIC D
370.30
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE
398.98
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LIC C
402.71
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 LICENSE
409.91
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 LIC B
413.77
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR
424.57
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR
428.56
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR
451.58
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR
455.70
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR
491.07
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR
495.57
STORAGE EXEC WINDOWS V5.5 COMBO 1 YEAR
504.06
STORAGE EXEC WINDOWS V5.3 COMBO 1 YEAR
508.69
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING OPTION
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
18.26
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
18.39
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
19.42
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
19.68
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
21.22
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
21.48
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
21.74
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
21.87
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
23.41
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
23.67
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
25.21
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
25.47
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
27.27
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
27.52
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
27.78
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
28.04
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
47.33
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
47.72
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
49.90
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
50.42
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
54.66
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
55.18
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
55.95
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
56.46
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
70.61
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
71.26
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
75.11
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
75.76
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
81.55
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
82.32
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
83.73
SE WIN ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
84.50
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
102.38
STORAGE EXEC WIN ADV REPORTING OPT V5.3
103.28
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
108.94
STORAGE EXEC WIN ADV REPORTING OPT V5.3
109.84
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
118.46
STORAGE EXEC WIN ADV REPORTING OPT V5.3
119.49
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
121.42
STORAGE EXEC WIN ADV REPORTING OPT V5.3
122.57
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
125.79
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
126.95
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
134.02
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
135.31
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
145.73
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
147.14
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
149.20
STORAGE EXEC WINDOWS ADVANCED REPORTING
150.61
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINISTRATION OPTION
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
74.60
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
75.37
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
79.36
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
80.13
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
86.30
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
87.08
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
88.49
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
89.39
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
95.44
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 1YR
96.34
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
101.48
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 1YR
102.51
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
110.23
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 1YR
111.13
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
113.19
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 1YR
114.21
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
190.87
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 2YR
192.54
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
202.58
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 2YR
204.38
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
220.33
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 2YR
222.38
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
226.37
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 2YR
228.56
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
286.31
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 3YR
288.88
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
304.06
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 3YR
306.89
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
330.55
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 3YR
333.64
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
339.69
SE WIN ENT. ADM OPT V5.3 EXT SUP 3YR
342.77
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
414.67
STORAGE EXEC WIN ENTERPRISE ADM OPT 5.3
418.53
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
440.65
STORAGE EXEC WIN ENTERPRISE ADM OPT 5.3
444.77
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
479.37
STORAGE EXEC WIN ENTERPRISE ADM OPT 5.3
483.74
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
492.36
STORAGE EXEC WIN ENTERPRISE ADM OPT 5.3
496.86
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
510.11
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
514.74
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
542.26
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
547.28
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
589.47
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
594.87
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
605.54
STORAGE EXEC WINDOWS ENTERPRISE ADMINIST
611.07
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE OPTION
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
249.39
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
251.71
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
265.09
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
267.53
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
288.49
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
291.20
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
296.21
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 BASIC SUP 1YR
298.91
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
318.85
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
321.81
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
338.79
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
341.87
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
368.75
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
372.10
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
378.66
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
382.13
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
637.70
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
643.49
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
677.57
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
683.87
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
737.51
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
744.20
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
757.44
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
764.39
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
956.42
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
965.29
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,016.36
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
1,025.62
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,106.13
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
1,116.29
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,136.10
SE WIN NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
1,146.52
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,386.39
STORAGE EXEC WIN NWK APPLIANCE OPT V5.3
1,399.13
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,473.08
STORAGE EXEC WIN NWK APPLIANCE OPT V5.3
1,486.59
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,602.73
STORAGE EXEC WIN NWK APPLIANCE OPT V5.3
1,617.53
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,646.21
STORAGE EXEC WIN NWK APPLIANCE OPT V5.3
1,661.26
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,705.12
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,720.81
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,811.87
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,828.46
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,971.49
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
1,989.62
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
2,024.86
STORAGE EXEC WINDOWS NETWORK APPLIANCE O
2,043.51
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
30.87
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 BASIC SUP 1
31.00
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
32.93
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 BASIC SUP 1
33.31
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
35.50
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 BASIC SUP 1
35.88
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
36.79
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 BASIC SUP 1
37.30
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
39.49
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 1YR
39.87
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
42.06
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 1YR
42.44
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
45.53
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 1YR
45.92
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
46.82
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 1YR
47.33
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
78.97
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 2YR
79.74
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
84.25
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 2YR
84.89
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
91.58
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 2YR
92.35
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
93.76
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 2YR
94.54
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
118.46
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 3YR
119.49
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
125.79
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 3YR
126.95
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
137.11
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 3YR
138.27
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
140.45
SE WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 EXT SUP 3YR
141.87
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
171.84
STORAGE EXEC WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 L
173.38
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
182.64
STORAGE EXEC WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 L
184.31
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
198.72
STORAGE EXEC WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 L
200.52
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
203.86
STORAGE EXEC WIN REMOTE SRV AGENT V5.3 L
205.66
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
211.19
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
213.25
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
224.70
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
226.76
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
244.12
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
246.44
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
250.68
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE SERVER AGENT
253.00
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION AGENT (10-PACK)
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
18.26
SE WIN RA WS(10) V5.3 BASIC SUP 1YR
18.39
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
19.42
SE WIN RA WS(10) V5.3 BASIC SUP 1YR
19.68
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
21.22
SE WIN RA WS(10) V5.3 BASIC SUP 1YR
21.48
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
21.74
SE WIN RA WS(10) V5.3 BASIC SUP 1YR
21.87
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
23.41
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 1YR
23.67
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
25.21
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 1YR
25.47
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
27.27
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 1YR
27.52
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
27.78
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 1YR
28.04
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
47.33
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 2YR
47.72
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
49.90
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 2YR
50.42
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
54.66
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 2YR
55.18
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
55.95
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 2YR
56.46
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
70.61
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 3YR
71.26
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
75.11
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 3YR
75.76
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
81.55
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 3YR
82.32
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
83.73
SE WIN RA WS(10) V5.3 EXT SUP 3YR
84.50
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
102.38
STORAGE EXEC WIN REMOTE WS AGENT(10) 5.3
103.28
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
108.94
STORAGE EXEC WIN REMOTE WS AGENT(10) 5.3
109.84
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
118.46
STORAGE EXEC WIN REMOTE WS AGENT(10) 5.3
119.49
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
121.42
STORAGE EXEC WIN REMOTE WS AGENT(10) 5.3
122.57
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
125.79
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
126.95
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
134.02
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
135.31
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
145.73
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
147.14
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
149.20
STORAGE EXEC WINDOWS REMOTE WORKSTATION
150.61
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
49.52
SE WIN SBS V5.3 BASIC SUP 1YR
49.90
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
52.86
SE WIN SBS V5.3 BASIC SUP 1YR
53.38
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
57.24
SE WIN SBS V5.3 BASIC SUP 1YR
57.75
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
59.04
SE WIN SBS V5.3 BASIC SUP 1YR
59.55
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
63.28
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 1YR
63.92
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
67.27
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 1YR
67.91
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
73.31
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 1YR
73.96
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
75.50
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 1YR
76.14
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
127.08
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 2YR
128.23
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
134.92
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 2YR
136.08
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
137.11
STORAGE EXEC WIN SBS V5.3 LIC CUPG
138.27
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
145.73
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
146.63
STORAGE EXEC WIN SBS V5.3 LIC CUPG
147.14
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 2YR
147.91
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
150.49
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 2YR
151.90
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
158.33
STORAGE EXEC WIN SBS V5.3 LIC CUPG
159.75
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
162.70
STORAGE EXEC WIN SBS V5.3 LIC CUPG
164.12
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
190.36
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 3YR
192.16
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
200.39
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
202.19
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
202.19
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 3YR
203.99
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
212.99
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
214.92
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
219.94
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 3YR
222.00
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
225.99
SE WIN SBS V5.3 EXT SUP 3YR
228.04
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
231.64
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
233.70
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
238.20
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
240.39
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
275.89
STORAGE EXEC WIN SBS V5.3 LIC
278.46
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
293.25
STORAGE EXEC WIN SBS V5.3 LIC
295.95
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
318.85
STORAGE EXEC WIN SBS V5.3 LIC
321.81
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
327.47
STORAGE EXEC WIN SBS V5.3 LIC
330.55
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
339.17
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
342.26
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
360.52
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
363.74
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
392.16
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
395.64
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
402.97
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
406.70
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER ADVANCED REPORTING OPTION
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
18.26
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 BASIC SUP 1
18.39
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
19.42
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 BASIC SUP 1
19.68
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
21.22
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 BASIC SUP 1
21.48
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
21.74
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 BASIC SUP 1
21.87
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
23.41
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
23.67
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
25.21
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
25.47
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
27.27
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
27.52
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
27.78
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
28.04
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
47.33
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
47.72
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
49.90
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
50.42
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
54.66
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
55.18
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
55.95
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
56.46
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
70.61
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
71.26
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
75.11
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
75.76
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
81.55
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
82.32
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
83.73
SE WIN SBS ADV REP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
84.50
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
102.38
STORAGE EXEC WIN SBS ADV REPORTING OPT V
103.28
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
108.94
STORAGE EXEC WIN SBS ADV REPORTING OPT V
109.84
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
118.46
STORAGE EXEC WIN SBS ADV REPORTING OPT V
119.49
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
121.42
STORAGE EXEC WIN SBS ADV REPORTING OPT V
122.57
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
125.79
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
126.95
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
134.02
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
135.31
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
145.73
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
147.14
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
149.20
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
150.61
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER ENTERPRISE ADMINISTRATION OPTION
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
74.60
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 BASIC SUP 1Y
75.37
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
79.36
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 BASIC SUP 1Y
80.13
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
86.30
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 BASIC SUP 1Y
87.08
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
88.49
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 BASIC SUP 1Y
89.39
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
95.44
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 1YR
96.34
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
101.48
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 1YR
102.51
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
110.23
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 1YR
111.13
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
113.19
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 1YR
114.21
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
190.87
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 2YR
192.54
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
202.58
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 2YR
204.38
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
220.33
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 2YR
222.38
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
226.37
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 2YR
228.56
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
286.31
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 3YR
288.88
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
304.06
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 3YR
306.89
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
330.55
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 3YR
333.64
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
339.69
SE WIN SBS ENT ADM OPT V5.3 EXT SUP 3YR
342.77
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
414.67
STORAGE EXEC WIN SBS ENTERPRISE ADMIN OP
418.53
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
440.65
STORAGE EXEC WIN SBS ENTERPRISE ADMIN OP
444.77
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
479.37
STORAGE EXEC WIN SBS ENTERPRISE ADMIN OP
483.74
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
492.36
STORAGE EXEC WIN SBS ENTERPRISE ADMIN OP
496.86
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
510.11
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
514.74
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
542.26
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
547.28
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
589.47
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
594.87
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
605.54
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
611.07
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER NETWORK APPLIANCE OPTION
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
249.39
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 BASIC SUP 1
251.71
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
265.09
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 BASIC SUP 1
267.53
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
288.49
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 BASIC SUP 1
291.20
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
296.21
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 BASIC SUP 1
298.91
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
318.85
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
321.81
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
338.79
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
341.87
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
368.75
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
372.10
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
378.66
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 1YR
382.13
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
637.70
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
643.49
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
677.57
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
683.87
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
737.51
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
744.20
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
757.44
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 2YR
764.39
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
956.42
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
965.29
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,016.36
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
1,025.62
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,106.13
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
1,116.29
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,136.10
SE WIN SBS NWK APP. OPT V5.3 EXT SUP 3YR
1,146.52
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,386.39
STORAGE EXEC WIN SBS NWK APPLIANCE OPT V
1,399.13
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,473.08
STORAGE EXEC WIN SBS NWK APPLIANCE OPT V
1,486.59
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,602.73
STORAGE EXEC WIN SBS NWK APPLIANCE OPT V
1,617.53
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,646.21
STORAGE EXEC WIN SBS NWK APPLIANCE OPT V
1,661.26
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,705.12
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,720.81
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,811.87
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,828.46
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,971.49
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
1,989.62
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
2,024.86
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
2,043.51
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER REMOTE WORKSTATION AGENT (10-PACK)
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
18.26
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 BASIC SUP 1YR
18.39
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
19.42
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 BASIC SUP 1YR
19.68
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
21.22
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 BASIC SUP 1YR
21.48
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
21.74
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 BASIC SUP 1YR
21.87
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
23.41
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 1YR
23.67
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
25.21
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 1YR
25.47
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
27.27
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 1YR
27.52
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
27.78
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 1YR
28.04
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
47.33
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 2YR
47.72
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
49.90
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 2YR
50.42
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
54.66
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 2YR
55.18
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
55.95
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 2YR
56.46
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
70.61
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 3YR
71.26
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
75.11
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 3YR
75.76
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
81.55
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 3YR
82.32
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
83.73
SE WIN SBS RA WS(10) V5.3 EXT SUP 3YR
84.50
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
102.38
STORAGE EXEC WIN SBS REMOTE WS AGENT(10)
103.28
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
108.94
STORAGE EXEC WIN SBS REMOTE WS AGENT(10)
109.84
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
118.46
STORAGE EXEC WIN SBS REMOTE WS AGENT(10)
119.49
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
121.42
STORAGE EXEC WIN SBS REMOTE WS AGENT(10)
122.57
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
125.79
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
126.95
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
134.02
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
135.31
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
145.73
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
147.14
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
149.20
STORAGE EXEC WINDOWS SMALL BUSINESS SERV
150.61
VERITAS BACKUP EXEC FOR WINDOWS SERVERS V10.0
BACKUP EXEC WIN SERVERS V10.0 RET
366.05
VERITAS BACKUP EXEC FOR WINDOWS SERVERS V10.0 - OPTIONS
BACKUP EXEC DESKTOP/LAPTOP OPT(10) V10
114.73
BACKUP EXEC REMOTE AGENT WIN OR NW SRV10
135.82
BACKUP EXEC REMOTE AGENT LINUX/UNIX SRV
135.82
BACKUP EXEC ADVANCED DISK BACKUP OPT 10.
227.91
DISASTER REC OPT UNLIMITED CLIENTS V10.0
320.01
BACKUP EXEC ADVANCED OPEN FILE OPT V10.0
412.23
BACKUP EXEC LIBRARY EXPANSION OPT V10.0
458.27
BACKUP EXEC LOTUS DOMINO SRV AGENT V10.0
458.27
BACKUP EXEC MS EXCHANGE SRV AGENT V10.0
458.27
BACKUP EXEC MS SHAREPOINT AGENT V10.0 RE
458.27
BACKUP EXEC MS SQL SRV AGENT V10.0 RET
458.27
BACKUP EXEC AGENT ORACLE ON WIN SRVS V10
458.27
BACKUP EXEC SAN SHARED STORAGE OPT V10.0
458.27
BACKUP EXEC CENTRAL ADMIN SRV OPT V10.0
734.55
BACKUP EXEC SAP R/3 AGENT V10.0 RET
1,471.41
VERITAS BACKUP EXEC FOR WINDOWS SERVERS V10.1
BACKUP EXEC 10D WIN SERV+CPS V10.1
366.05
VERITAS BACKUP EXEC FOR WINDOWS SERVERS V10.1 - OPTIONS
BACKUP EXEC 10D DLO (10) V10.1
112.80
BACKUP EXEC 10D CPA V10.1
135.82
BACKUP EXEC 10D REMOTE AGENT WIN/NW V10.
135.82
BACKUP EXEC 10D REMOTE AGENT LINUX/UNIX
135.82
BACKUP EXEC 10D ADV DISK BACKUP OPT V10.
227.91
BACKUP EXEC 10D IDR UNLIMIT CAL V10.1
320.01
BACKUP EXEC 10D AOFO+CAL+CPA V10.1
412.10
BACKUP EXEC 10D ORACLE+CAL+CPA V10.1
458.14
BACKUP EXEC 10D LEO V10.1
458.14
BACKUP EXEC 10D LOTUS/DOMINO+CAL+CPA V10
458.14
BACKUP EXEC 10D EXCHANGE+CAL+CPA V10.1
458.14
BACKUP EXEC 10D SHAREPOINTPORTAL+CAL+CPA
458.14
BACKUP EXEC 10D SQL+CAL+CPA V10.1
458.14
BACKUP EXEC 10D SAN SHARED STORAGE OPT V
458.14
BACKUP EXEC 10D CPS STARTER PACK V10.1
458.14
BACKUP EXEC 10D DATA PROT MGR V10.1
458.14
BACKUP EXEC 10D CENTRAL ADM SERV OPT V10
734.29
BACKUP EXEC 10D SAP+CAL+CPA V10.1
1,471.03
VERITAS BACKUP EXEC FOR WINDOWS SMALL BUSINESS SERVERS V10.0
BACKUP EXEC FOR WIN SBSS V10.0 RET
366.05
VERITAS BACKUP EXEC FOR WINDOWS SMALL BUSINESS SERVERS V10.0 - OPTIONS
BACKUP EXEC SBS ADV OPEN FILE OPT V10.0
135.82
BACKUP EXEC SBS DESKTOP/LAPTOP OPT V10.0
135.82
BACKUP EXEC SBS LIBRARY EXP OPT V10.0 RE
135.82
BACKUP EXEC SBS REMOTE AGENT SRV V10.0 R
135.82
VERITAS BACKUP EXEC FOR WINDOWS SMALL BUSINESS SERVERS V10.1
BACKUP EXEC 10D SBS STD CPS PROMO
260.46
BACKUP EXEC 10D SBS PREM CPS PROMO
348.05
BACKUP EXEC 10D SMB SERV+CPS V10.1
366.05
VERITAS BACKUP EXEC FOR WINDOWS SMALL BUSINESS SERVERS V10.1 - OPTIONS
BACKUP EXEC 10D SMB DLO (75) V10.1
135.82
BACKUP EXEC 10D SMB LEO V10.1
135.82
BACKUP EXEC 10D SMB REMOTE AGENT V10.1
135.82
BACKUP EXEC 10D SMB CPA V10.1
135.82
BACKUP EXEC 10D SMB AOFO+CAL+CPA V10.1
227.91
BACKUP EXEC 10D SMB DATA PROT MGR V10.1
227.91
VERITAS BACKUP EXEC LICENSES WINDOWS SERVERS V10.1
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 BAS
31.00
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
31.00
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 BAS
33.31
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
33.31
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
34.98
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 BAS
35.88
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
35.88
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
37.30
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 BAS
37.30
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
37.30
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
39.87
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
39.87
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
40.52
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
41.42
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
42.44
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
42.44
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
43.22
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
45.53
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
45.92
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
45.92
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 EXT
47.33
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
47.33
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
49.78
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
51.06
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
79.74
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
84.89
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
92.35
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
94.54
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
108.68
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
108.68
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
108.68
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
108.68
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
108.68
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
108.68
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
108.68
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
108.68
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
115.63
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
115.63
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
115.63
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
115.63
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
115.63
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
115.63
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
115.63
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
115.63
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
119.49
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
125.66
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
125.66
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
125.66
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
125.66
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
125.66
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
125.66
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
125.66
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
125.66
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
126.95
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
128.88
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
128.88
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
128.88
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
128.88
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
128.88
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
128.88
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
128.88
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
128.88
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
133.51
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
133.51
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
133.51
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
133.51
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
133.51
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
133.51
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
133.51
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
133.51
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
138.27
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
141.87
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
142.25
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
142.25
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
142.25
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
142.25
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
142.25
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
142.25
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
142.25
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
142.25
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
154.73
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
154.73
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
154.73
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
154.73
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
154.73
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
154.73
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
154.73
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
154.73
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
158.85
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
158.85
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
158.85
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
158.85
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
158.85
BE 10D WIN SMB SRV AOFO WITH CAL AND CPA
158.85
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
158.85
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
158.85
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
173.38
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
182.38
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
182.38
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
182.38
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
182.38
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
182.38
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
182.38
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
182.38
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
182.38
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
182.38
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
182.38
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
182.38
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
184.31
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
193.83
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
193.83
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
193.83
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
193.83
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
193.83
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
193.83
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
193.83
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
193.83
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
193.83
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
193.83
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
193.83
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
200.52
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT V1
205.66
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
210.81
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
210.81
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
210.81
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
210.81
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
210.81
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
210.81
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
210.81
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
210.81
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
210.81
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
210.81
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
210.81
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 COM
213.25
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT
213.25
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
216.34
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
216.34
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
216.34
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
216.34
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
216.34
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
216.34
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
216.34
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
216.34
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
216.34
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
216.34
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
216.34
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
219.17
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
219.17
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
219.17
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
224.18
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
224.18
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
224.18
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
224.18
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
224.18
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
224.18
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
224.18
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
224.18
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
224.18
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
224.18
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
224.18
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 COM
226.76
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT
226.76
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
232.93
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
232.93
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
232.93
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
238.46
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
238.46
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
238.46
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
238.46
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
238.46
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
238.46
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
238.46
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
238.46
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
238.46
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
238.46
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
238.46
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 COM
246.44
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT
246.44
BE 10D WIN ADV DISK BACKUP OPT V10.1 COM
253.00
BE 10D SMB SRV MS DATA PROT MGR AGENT
253.00
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
253.25
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
253.25
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
253.25
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
259.17
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
259.17
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
259.17
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
259.17
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
259.17
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
259.17
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
259.17
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
259.17
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
259.17
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
259.17
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
259.17
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
260.20
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
260.20
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
260.20
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
266.63
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
266.63
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
266.63
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
266.63
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
266.63
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
266.63
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
266.63
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
266.63
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
266.63
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
266.63
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
266.63
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
269.72
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
269.72
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
269.72
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
286.44
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
286.44
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
286.44
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
292.87
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
292.87
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
311.26
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
311.26
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
311.65
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
311.65
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
311.65
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
320.01
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
320.01
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
320.01
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
329.65
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC E U
336.47
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
338.40
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
338.40
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
347.66
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
347.66
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
350.36
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
360.14
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
360.14
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
366.57
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
366.57
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
366.57
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
366.57
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
366.57
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
381.23
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC D U
382.52
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
382.52
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
382.52
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
389.46
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
389.46
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
389.46
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
389.46
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
389.46
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
391.39
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
405.67
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC C U
416.21
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
416.60
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
416.60
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
423.55
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
423.55
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
423.55
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
423.55
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
423.55
BE 10D WIN SERV CPS 10.1 CMB 1YR LIC B U
427.66
BE 10D WIN SRV WITH CPS V10.1 MULTIPLE L
427.66
BE 10D WIN SMB SRV WITH CPS V10.1 MULTIP
427.66
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
431.01
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
435.12
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
435.12
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
435.12
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
435.12
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
435.12
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
450.68
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
450.68
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
450.68
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
450.68
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
450.68
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
468.69
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
478.85
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
478.85
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
478.85
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
478.85
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
478.85
BE 10D WIN AOFO WITH CAL AND CPA V10.1 M
481.55
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
521.17
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
521.17
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
521.17
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
521.17
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
521.17
BE 10D WIN AGENT ORACLE WIN SRV WITH CAL
535.45
BE 10D WIN LOTUS NOTES/DOM SRV AGENT CAL
535.45
BE 10D WIN MS SHAREPOINT PORTAL SRV AGEN
535.45
BE 10D WIN MS SQL SRV AGENT CAL AND CPA
535.45
BE 10D WIN MS EXCH SRV AGENT CAL AND CPA
535.45
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
882.20
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
937.51
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,019.83
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,047.48
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,085.17
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,152.82
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,176.87
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,250.44
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,254.69
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,288.77
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,360.54
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,397.33
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,447.62
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,538.30
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,673.60
BE 10D WIN SAP AGENT CAL AND CPA V10.1 M
1,719.26
VERITAS BACKUP EXEC LICENSES WINDOWS SMALL BUSINESS SRV V10.0
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC VUPG
182.38
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC VUPG
193.83
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC VUPG
210.81
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC VUPG
216.34
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC CUPG
219.17
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC CUPG
232.93
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC CUPG
253.25
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC CUPG
260.20
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC E
292.87
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC D
311.26
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC C
338.40
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 LIC B
347.66
VERITAS BACKUP EXEC LICENSES WINDOWS SMALL BUSINESS SRV V10.0 - OPTIONS
BE WIN SBS ADV OPEN FILE OPT V10 LIC VUP
34.98
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 LIC VUPG
34.98
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 LIC VUPG
34.98
BE WIN SBS REMOTE AGENT (CAL) V10 LIC VU
34.98
BE WIN SBS ADV OPEN FILE OPT V10 LIC VUP
37.30
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 LIC VUPG
37.30
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 LIC VUPG
37.30
BE WIN SBS REMOTE AGENT (CAL) V10 LIC VU
37.30
BE WIN SBS ADV OPEN FILE OPT V10 LIC VUP
40.52
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 LIC VUPG
40.52
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 LIC VUPG
40.52
BE WIN SBS REMOTE AGENT (CAL) V10 LIC VU
40.52
BE WIN SBS ADV OPEN FILE OPT V10 LIC VUP
41.42
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 LIC VUPG
41.42
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 LIC VUPG
41.42
BE WIN SBS REMOTE AGENT (CAL) V10 LIC VU
41.42
BE WIN SBS ADV OPEN FILE OPT V10 LIC E
108.68
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 LIC E
108.68
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 LIC E
108.68
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 LIC E
108.68
BE WIN SBS ADV OPEN FILE OPT V10 LIC D
115.63
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 LIC D
115.63
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 LIC D
115.63
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 LIC D
115.63
BE WIN SBS ADV OPEN FILE OPT V10 LIC C
125.66
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 LIC C
125.66
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 LIC C
125.66
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 LIC C
125.66
BE WIN SBS ADV OPEN FILE OPT V10 LIC B
128.88
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 LIC B
128.88
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 LIC B
128.88
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 LIC B
128.88
VERITAS BACKUP EXEC LICENSES WINDOWS SRV V10.0
BE WINDOWS SERVER V10 LIC VUPG E
182.38
BE WIN SRV V10 LIC FUPG FROM BE SBS-ANY
182.38
BE WINDOWS SERVER V10 LIC VUPG D
193.83
BE WIN SRV V10 LIC FUPG FROM BE SBS-ANY
193.83
BE WINDOWS SERVER V10 LIC VUPG C
210.81
BE WIN SRV V10 LIC FUPG FROM BE SBS-ANY
210.81
BE WINDOWS SERVER V10 LIC VUPG B
216.34
BE WIN SRV V10 LIC FUPG FROM BE SBS-ANY
216.34
BE WINDOWS SERVER V10 LIC CUPG E
219.17
BE WINDOWS SERVER V10 LIC CUPG D
232.93
BE WINDOWS SERVER V10 LIC CUPG C
253.25
BE WINDOWS SERVER V10 LIC CUPG B
260.20
BACKUP EXEC WINDOWS SERVER V10 LIC E
292.87
BACKUP EXEC WINDOWS SERVER V10 LIC D
311.26
BACKUP EXEC WINDOWS SERVER V10 LIC C
338.40
BACKUP EXEC WINDOWS SERVER V10 LIC B
347.66
VERITAS BACKUP EXEC LICENSES WINDOWS SRV V10.0 - OPTIONS
BE REMOTE AGENT CAL WIN/NW V10 LIC VUPG
34.98
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 LIC VUPG
34.98
BE REMOTE AGENT CAL WIN/NW V10 LIC VUPG
37.30
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 LIC VUPG
37.30
BE REMOTE AGENT CAL WIN/NW V10 LIC VUPG
40.52
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 LIC VUPG
40.52
BE REMOTE AGENT CAL WIN/NW V10 LIC VUPG
41.42
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 LIC VUPG
41.42
BE REMOTE AGENT CAL WIN/NW V10 LIC CUPG
53.38
BE WIN DLO(10) V10 LIC FUPG FROM NBUPRO
54.79
BE REMOTE AGENT CAL WIN/NW V10 LIC CUPG
56.59
BE WIN DLO(10) V10 LIC FUPG FROM NBUPRO
58.39
BE REMOTE AGENT CAL WIN/NW V10 LIC CUPG
61.74
BE REMOTE AGENT CAL WIN/NW V10 LIC CUPG
63.54
BE WIN DLO(10) V10 LIC FUPG FROM NBUPRO
63.54
BE WIN DLO(10) V10 LIC FUPG FROM NBUPRO
65.34
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 LIC E
91.58
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 LIC D
97.62
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 LIC C
105.85
BE WIN ADV OPEN FILE OPT V10 LIC VUPG
108.68
BE WIN IDR UNLIMIT CLIENTS V10 LIC VUPG
108.68
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC VUPG
108.68
BE WIN LOTUS DOMINO V10 LIC VUPG
108.68
BE MS EXCH SRV AGENT CAL V10 LIC VUPG
108.68
BE WIN MS SHAREPOINT V10 LIC VUPG
108.68
BE WIN MS SQL SRV AGENT CAL V10 LIC VUPG
108.68
BE WIN AGENT FOR ORACLE CAL V10 LIC VUPG
108.68
BE WIN REMOTE AGENT WIN/NW SRV V10 LIC E
108.68
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC VUPG
108.68
BE WIN SAP R/3 AGENT CAL V10 LIC VUPG
108.68
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX SRV V10 LIC E
108.68
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 LIC B
109.07
BE WIN ADV OPEN FILE OPT V10 LIC VUPG
115.63
BE WIN IDR UNLIMIT CLIENTS V10 LIC VUPG
115.63
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC VUPG
115.63
BE WIN LOTUS DOMINO V10 LIC VUPG
115.63
BE MS EXCH SRV AGENT CAL V10 LIC VUPG
115.63
BE WIN MS SHAREPOINT V10 LIC VUPG
115.63
BE WIN MS SQL SRV AGENT CAL V10 LIC VUPG
115.63
BE WIN AGENT FOR ORACLE CAL V10 LIC VUPG
115.63
BE WIN REMOTE AGENT WIN/NW SRV V10 LIC D
115.63
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC VUPG
115.63
BE WIN SAP R/3 AGENT CAL V10 LIC VUPG
115.63
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX SRV V10 LIC D
115.63
BE WIN ADV OPEN FILE OPT V10 LIC VUPG
125.66
BE WIN IDR UNLIMIT CLIENTS V10 LIC VUPG
125.66
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC VUPG
125.66
BE WIN LOTUS DOMINO V10 LIC VUPG
125.66
BE MS EXCH SRV AGENT CAL V10 LIC VUPG
125.66
BE WIN MS SHAREPOINT V10 LIC VUPG
125.66
BE WIN MS SQL SRV AGENT CAL V10 LIC VUPG
125.66
BE WIN AGENT FOR ORACLE CAL V10 LIC VUPG
125.66
BE WIN REMOTE AGENT WIN/NW SRV V10 LIC C
125.66
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC VUPG
125.66
BE WIN SAP R/3 AGENT CAL V10 LIC VUPG
125.66
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX SRV V10 LIC C
125.66
BE WIN ADV OPEN FILE OPT V10 LIC VUPG
128.88
BE WIN IDR UNLIMIT CLIENTS V10 LIC VUPG
128.88
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC VUPG
128.88
BE WIN LOTUS DOMINO V10 LIC VUPG
128.88
BE MS EXCH SRV AGENT CAL V10 LIC VUPG
128.88
BE WIN MS SHAREPOINT V10 LIC VUPG
128.88
BE WIN MS SQL SRV AGENT CAL V10 LIC VUPG
128.88
BE WIN AGENT FOR ORACLE CAL V10 LIC VUPG
128.88
BE WIN REMOTE AGENT WIN/NW SRV V10 LIC B
128.88
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC VUPG
128.88
BE WIN SAP R/3 AGENT CAL V10 LIC VUPG
128.88
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX SRV V10 LIC B
128.88
BE WIN ADV OPEN FILE OPT CAL V10 CUPG E
182.38
BE WIN IDR UNLIMIT CLIENTS V10 LIC CUPG
182.38
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC CUPG E
182.38
BE WIN LOTUS DOMINOCAL V10 LIC CUPG E
182.38
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 LIC CUPG E
182.38
BE WIN MS SHAREPOINTCAL V10 LIC CUPG E
182.38
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 LIC CUPG E
182.38
BE WIN AGENT ORACLE CAL V10 LIC CUPG E
182.38
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC CUPG
182.38
BE WIN ADV DISK BACKUP OPT V10 LIC E
182.38
BE WIN ADV OPEN FILE OPT CAL V10 CUPG D
193.83
BE WIN IDR UNLIMIT CLIENTS V10 LIC CUPG
193.83
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC CUPG D
193.83
BE WIN LOTUS DOMINOCAL V10 LIC CUPG D
193.83
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 LIC CUPG D
193.83
BE WIN MS SHAREPOINTCAL V10 LIC CUPG D
193.83
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 LIC CUPG D
193.83
BE WIN AGENT ORACLE CAL V10 LIC CUPG D
193.83
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC CUPG
193.83
BE WIN ADV DISK BACKUP OPT V10 LIC D
193.83
BE WIN ADV OPEN FILE OPT CAL V10 CUPG C
210.81
BE WIN IDR UNLIMIT CLIENTS V10 LIC CUPG
210.81
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC CUPG C
210.81
BE WIN LOTUS DOMINOCAL V10 LIC CUPG C
210.81
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 LIC CUPG C
210.81
BE WIN MS SHAREPOINTCAL V10 LIC CUPG C
210.81
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 LIC CUPG C
210.81
BE WIN AGENT ORACLE CAL V10 LIC CUPG C
210.81
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC CUPG
210.81
BE WIN ADV DISK BACKUP OPT V10 LIC C
210.81
BE WIN ADV OPEN FILE OPT CAL V10 CUPG B
216.34
BE WIN IDR UNLIMIT CLIENTS V10 LIC CUPG
216.34
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC CUPG B
216.34
BE WIN LOTUS DOMINOCAL V10 LIC CUPG B
216.34
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 LIC CUPG B
216.34
BE WIN MS SHAREPOINTCAL V10 LIC CUPG B
216.34
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 LIC CUPG B
216.34
BE WIN AGENT ORACLE CAL V10 LIC CUPG B
216.34
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC CUPG
216.34
BE WIN ADV DISK BACKUP OPT V10 LIC B
216.34
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLIENTS V10 LIC E
255.95
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLIENTS V10 LIC D
272.16
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLIENTS V10 LIC C
295.95
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLIENTS V10 LIC B
303.80
BE WIN ADV OPEN FILE OPT CAL V10 LIC E
329.65
BE WIN ADV OPEN FILE OPT CAL V10 LIC D
350.36
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC E
366.57
BE WIN LOTUS DOMINO SRV CAL V10 LIC E
366.57
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 E
366.57
BE WIN SHAREPOINT SRV CAL V10 E
366.57
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 LIC E
366.57
BE ORACLE CAL V10 LIC E
366.57
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC E
366.57
BE WIN ADV OPEN FILE OPT CAL V10 LIC C
381.23
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC D
389.46
BE WIN LOTUS DOMINO SRV CAL V10 LIC D
389.46
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 D
389.46
BE WIN SHAREPOINT SRV CAL V10 D
389.46
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 LIC D
389.46
BE ORACLE CAL V10 LIC D
389.46
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC D
389.46
BE WIN ADV OPEN FILE OPT CAL V10 LIC B
391.39
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC C
423.55
BE WIN LOTUS DOMINO SRV CAL V10 LIC C
423.55
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 C
423.55
BE WIN SHAREPOINT SRV CAL V10 C
423.55
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 LIC C
423.55
BE ORACLE CAL V10 LIC C
423.55
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC C
423.55
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 LIC B
435.12
BE WIN LOTUS DOMINO SRV CAL V10 LIC B
435.12
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 B
435.12
BE WIN SHAREPOINT SRV CAL V10 B
435.12
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 B
435.12
BE ORACLE CAL V10 LIC B
435.12
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 LIC B
435.12
BE WIN CENTRAL ADMIN SRV OPT V10 LIC E
587.54
BE WIN CENTRAL ADMIN SRV OPT V10 LIC D
624.32
BE WIN CENTRAL ADMIN SRV OPT V10 LIC C
679.11
BE WIN CENTRAL ADMIN SRV OPT V10 LIC B
697.51
BE WIN DESK/LAPTOP OPT100 V10 LIC E
734.81
BE WIN DESK/LAPTOP OPT100 V10 LIC D
780.85
BE WIN DESK/LAPTOP OPT100 V10 LIC C
849.54
BE WIN DESK/LAPTOP OPT100 V10 LIC B
872.56
BE WIN SAP R/3 AGENT CAL V10 LIC E
1,176.87
BE WIN SAP R/3 AGENT CAL V10 LIC D
1,250.44
BE WIN SAP R/3 AGENT CAL V10 LIC C
1,360.54
BE WIN SAP R/3 AGENT CAL V10 LIC B
1,397.33
VERITAS BACKUP EXEC SUPPORT LICENSES WINDOWS SMALL BUSINESS SRV V10.0
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 BASIC SUP
52.48
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 BASIC SUP
56.21
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 BASIC SUP
60.84
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 BASIC SUP
62.64
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 1Y
67.27
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 1Y
71.38
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 1Y
77.82
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 1Y
80.13
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 2Y
134.92
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 2Y
143.15
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 2Y
155.63
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 2Y
159.75
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 3Y
202.19
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 3Y
214.54
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 3Y
233.45
BE WIN FOR SMALL BUS. SRV V10 EXT SUP 3Y
239.88
VERITAS BACKUP EXEC SUPPORT LICENSES WINDOWS SMALL BUSINESS SRV V10.0 - OPTIONS
BE WIN SBS AOFO V10 BASIC SUP 1YR
19.29
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 BASIC SUP
19.29
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 BASIC SUP
19.29
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 BASIC SUP 1Y
19.29
BE WIN SBS AOFO V10 BASIC SUP 1YR
20.71
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 BASIC SUP
20.71
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 BASIC SUP
20.71
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 BASIC SUP 1Y
20.71
BE WIN SBS AOFO V10 BASIC SUP 1YR
22.51
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 BASIC SUP
22.51
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 BASIC SUP
22.51
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 BASIC SUP 1Y
22.51
BE WIN SBS AOFO V10 BASIC SUP 1YR
23.02
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 BASIC SUP
23.02
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 BASIC SUP
23.02
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 BASIC SUP 1Y
23.02
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 1YR
24.82
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 1
24.82
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 1
24.82
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 1YR
24.82
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 1YR
26.75
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 1
26.75
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 1
26.75
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 1YR
26.75
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 1YR
29.07
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 1
29.07
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 1
29.07
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 1YR
29.07
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 1YR
29.45
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 1
29.45
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 1
29.45
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 1YR
29.45
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 2YR
50.16
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 2
50.16
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 2
50.16
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 2YR
50.16
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 2YR
52.99
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 2
52.99
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 2
52.99
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 2YR
52.99
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 2YR
58.01
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 2
58.01
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 2
58.01
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 2YR
58.01
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 2YR
59.42
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 2
59.42
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 2
59.42
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 2YR
59.42
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 3YR
75.11
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 3
75.11
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 3
75.11
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 3YR
75.11
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 3YR
79.62
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 3
79.62
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 3
79.62
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 3YR
79.62
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 3YR
86.56
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 3
86.56
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 3
86.56
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 3YR
86.56
BE WIN SBS AOFO V10 EXT SUP 3YR
88.88
BE WIN SBS DESK/LAPTOP OPT V10 EXT SUP 3
88.88
BE WIN SBS LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 3
88.88
BE WIN SBS REMOTE AGENT V10 EXT SUP 3YR
88.88
VERITAS BACKUP EXEC SUPPORT LICENSES WINDOWS SRV V10.0
BE WINDOWS SERVER V10 BASIC SUP 1YR
52.48
BE WINDOWS SERVER V10 BASIC SUP 1YR
56.21
BE WINDOWS SERVER V10 BASIC SUP 1YR
60.84
BE WINDOWS SERVER V10 BASIC SUP 1YR
62.64
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 1YR
67.27
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 1YR
71.38
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 1YR
77.82
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 1YR
80.13
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 2YR
134.92
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 2YR
143.15
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 2YR
155.63
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 2YR
159.75
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 3YR
202.19
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 3YR
214.54
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 3YR
233.45
BE WINDOWS SERVER V10 EXT SUP 3YR
239.88
VERITAS BACKUP EXEC SUPPORT LICENSES WINDOWS SRV V10.0 - OPTIONS
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 BASIC SUP
16.59
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 BASIC SUP
17.49
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 BASIC SUP
18.91
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 BASIC SUP 1
19.29
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 BASIC SUP
19.29
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 BASIC SUP
19.81
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 BASIC SUP 1
20.71
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 BASIC SUP
20.71
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 1
21.22
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 BASIC SUP 1
22.51
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 1
22.51
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 BASIC SUP
22.51
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 BASIC SUP 1
23.02
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 BASIC SUP
23.02
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 1
24.31
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 1YR
24.82
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 1
24.82
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 1
25.34
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 1YR
26.75
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 1
26.75
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 1YR
29.07
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 1
29.07
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 1YR
29.45
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 1
29.45
BE ADV DISK BU OPT V10 BASIC SUP 1YR
32.67
BE ADV DISK BU OPT V10 BASIC SUP 1YR
34.98
FLASHSNAP OPT WIN SRV/STD 4.2 BASIC 1YR
35.11
BE ADV DISK BU OPT V10 BASIC SUP 1YR
37.69
BE ADV DISK BU OPT V10 BASIC SUP 1YR
39.10
BE ADV DISK BU OPT V10 EXT SUP 1YR
41.93
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 2
42.32
BE ADV DISK BU OPT V10 EXT SUP 1YR
44.63
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 2
45.15
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLI V10 BASIC SUP
46.05
BE ADV DISK BU OPT V10 EXT SUP 1YR
48.36
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLI V10 BASIC SUP
48.88
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 2
48.88
BE ADV DISK BU OPT V10 EXT SUP 1YR
49.78
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 2YR
50.16
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 2
50.16
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 2
50.16
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 2YR
52.99
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 2
52.99
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLI V10 BASIC SUP
53.38
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLI V10 BASIC SUP
54.79
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 2YR
58.01
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 2
58.01
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLI V10 EXT SUP 1
58.91
BE WIN AOFO CAL V10 BASIC SUP 1YR
59.42
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 2YR
59.42
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 2
59.42
STORAGE FOUND. WIN SRV/STD 4.2 BASIC 1YR
62.38
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLI V10 EXT SUP 1
62.64
BE WIN AOFO CAL V10 BASIC SUP 1YR
63.02
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 3
63.02
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 BASIC SUP 1YR
65.85
BE WIN LOTUS DOMINO SRV V10 BASIC SUP 1Y
65.85
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
65.85
BE WIN SHAREP SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
65.85
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
65.85
BE ORACLE CAL V10 BASIC SUP 1YR
65.85
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 BASIC SUP
65.85
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 3
67.27
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLI V10 EXT SUP 1
68.17
BE WIN AOFO CAL V10 BASIC SUP 1YR
68.68
BE WIN IDR OPT UNLIMIT CLI V10 EXT SUP 1
69.97
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 BASIC SUP 1YR
69.97
BE WIN LOTUS DOMINO SRV V10 BASIC SUP 1Y
69.97
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
69.97
BE WIN SHAREP SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
69.97
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
69.97
BE ORACLE CAL V10 BASIC SUP 1YR
69.97
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 BASIC SUP
69.97
BE WIN AOFO CAL V10 BASIC SUP 1YR
70.36
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 3
73.18
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 3YR
75.11
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 3
75.11
BE WIN DESK/LAPTOP OPT(10) V10 EXT SUP 3
75.50
BE WIN AOFO CAL V10 EXT SUP 1YR
76.01
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 BASIC SUP 1YR
76.40
BE WIN LOTUS DOMINO SRV V10 BASIC SUP 1Y
76.40
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
76.40
BE WIN SHAREP SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
76.40
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
76.40
BE ORACLE CAL V10 BASIC SUP 1YR
76.40
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 BASIC SUP
76.40
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 BASIC SUP 1YR
78.20
BE WIN LOTUS DOMINO SRV V10 BASIC SUP 1Y
78.20
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
78.20
BE WIN SHAREP SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
78.20
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 BASIC SUP 1YR
78.20
BE ORACLE CAL V10 BASIC SUP 1YR
78.20
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 BASIC SUP
78.20
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 3YR
79.62
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 3
79.62
BE WIN AOFO CAL V10 EXT SUP 1YR
80.64
BE ADV DISK BU OPT V10 EXT SUP 2YR
83.73
BE WIN LIBRARY EXP OPT V10 EXT SUP 1YR
84.25
BE WIN LOTUS DOMINO SRV V10 EXT SUP 1YR
84.25
BE WIN MS EXCH SRV CAL V10 EXT SUP 1YR
84.25
BE WIN SHAREP SRV CAL V10 EXT SUP 1YR
84.25
BE WIN MS SQL SRV CAL V10 EXT SUP 1YR
84.25
BE ORACLE CAL V10 EXT SUP 1YR
84.25
BE WIN SAN SHARED STOR OPT V10 EXT SUP 1
84.25
BE WIN REM AG WIN/NW SRV V10 EXT SUP 3YR
86.56
BE REMOTE AGENT LINUX/UNIX V10 EXT SUP 3
86.56